..:: 2008-2009 FAALİYET RAPORU

Sayın Başkan, Genel Kurulun sayın üyeleri!

Derneğimizin bir yıllık faaliyet raporunu bilgilerinize arz ediyorum.

Bildiğiniz gibi, Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği'nin amacı ağırlıklı olarak, yargı mensupları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak,

-Ölüm, kaza, hastalık gibi durumlarda muhtaç durumdaki yargı mensubu eş ve çocuklarına imkanlar dahilinde yardımcı ve destek olmak,

-Muhtaç durumdaki mensuplarımızın yükseköğrenim gören çocuklarına burs sağlamak,

-Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadın mahkumların ve çocuklarının kurum tarafından karşılanamayan ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak ve buna benzer yararlı hizmetler yapmaktır,

Bu amaçlar doğrultusunda derneğimiz 2008-2009 döneminde aşağıda sıralayacağım faaliyetlerde bulunmuştur.

Derneğimizi tanıtmak ve mensupları arasında kaynaşmayı sağlamak amaçlı;

Denizli ve Amasya illerine gezi düzenlenmiştir.

Derneğimiz yararına İstanbul'da düzenlenen konser, il ve ilçelerimizde şube ve mensuplarımızın düzenlediği çay ve benzeri etkinliklerden derneğimize gelir elde edilmiştir.

24.12.2008 tarihinde Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Çaydan 12.300 TL.(onikibin üçyüz Türk Lirası) gelir elde edilmiştir.

13.05.2009 tarihinde Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Çaydan 8.531,00 TL.(sekizbin beşyüzotuzbir Türk Lirası) gelir elde edilmiştir.

Beypazarı, İstanbul ve Hatay gezileri birlik ve beraberliği sağlamak, derneğe gelir getirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Ayrıca yeni başlattığımız bir çalışma ile;

-Dernek üyelerinin el becerileri ile hazırlamış olduğu ürünleri satmak suretiyle derneğimize gelir sağlanmaya başlanmıştır.

Genel Kurula saygılarımla arz ederim.

______________________________________________________

2007-2008 FAALİYET RAPORU

Sayın Başkan, Genel Kurulun Sayın Üyeleri!

Derneğimizin bir yıllık faaliyet raporunu bilgilerinize arz ediyorum.

Bildiğiniz gibi, Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma Derneğinin amacı, ağırlıklı olarak, Yargı Mensupları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayarak,

-Ölüm, kaza, hastalık gibi durumlarda, muhtaç durumdaki yargı mensubu eş ve çocuklarına imkanlar dahilinde yardımcı ve destek olmak,
-Muhtaç durumdaki mensuplarımızın yükseköğrenim gören çocuklarına burs sağlamak,
-Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadın mahkumların ve çocuklarının kurum tarafından karşılanamayan ihtiyaçlarının giderilmesine katkıda bulunmak ve buna benzer yararlı hizmetler yapmaktır,
Bu amaçlar doğrultusunda derneğimiz 2007-2008 dönemi faaliyetlerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

-19 Ocak 2008 tarihinde Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen çaydan 11.050 YTL (On Bir Bin Elli Yeni Türk Lirası) gelir elde edilmiştir.

-Derneğimiz yararına diğer il ve ilçelerde düzenlenen çay ve benzeri etkinlikler ve yapılan bağışlardan toplam 154.609 YTL (Yüz Elli Dört Bin Altı Yüz Dokuz Yeni Türk Lirası) gelir elde edilmiştir.

-Burs verdiğimiz öğrenci sayısı 2007/2008 öğretim yılında burs bağlanan öğrencilerle birlikte 925 olmuş, bu öğrencilere Temmuz,Ağustos ayları hariç olmak üzere ayda 100 YTL (Yüz Yeni Türk Lirası ) ödenmesine devam edilmektedir.

-Sağlık problemleri, ölüm, eğitim ve benzeri sebeplerden dolayı derneğimize ulaşan muhtaç durumdaki yargı personeli veya ailelerinin yardım talepleri titizlikle değerlendirilerek; toplam 30.200YTL (Otuz Bin İki Yüz Yeni Türk Lirası) eğitim, sağlık, ihtiyaç yardımı yapılmıştır.

-11 Mayıs 2007 günü Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyareti gerçekleştirilmiş, burada bulunan bayan mahkumlara havlu, sıvı sabun gibi temizlik malzemeleri ve yanlarında kalan çocuklarına giyecek yardımı yapılmıştır.

Genel Kurula saygılarımla arz ederim.

______________________________________________________

2006-2007 FAALİYET RAPORU

Sayın Başkanım,

Genel Kurulun değerli üyeleri,

Derneğimizin 22.03.2006 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında teveccühlerinizle seçilen yönetim kurulumuz, güveninize lâyık olabilmek için bugüne kadar özveriyle çalışmalarını sürdürmüştür.

Bilindiği üzere, Derneğimizin amacı ağırlıklı olarak, yargı mensupları arasında birlik, beraberlik ve dayanışma tesis etmek, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü tutuklulara eğitim ve öğretim çalışmaları için destek vermek, sağ ve ölen mensuplarımızın muhtaç durumdaki eş ve çocuklarına istekleri halinde ve imkan nispetinde yardım yapmak, bunların çocuklarının öğrenimleri için burs sağlamak ve benzeri hizmetleri yerine getirmektedir.

Tüzüğümüzde belirtilen bu amaçları gerçekleştirebilmek için yaptığımız bir yıllık faaliyetimizi şöylece sıralamak mümkündür.

vefat eden mensuplarımızın geride bıraktığı muhtaç ailelerine toplam 20.000 YTL,

sağlık sorunları nedeniyle nakdi yardım talebinde bulunan mensuplarımıza toplam 20.000 YTL,

Çeşitli sebeplerle maddi sıkıntıya düştüklerini bildirerek yardım isteyen mensuplarımıza toplam 15.000 YTL,

Amasya E Tipi Kapalı Cezaevindeki kadın hükümlülere dikiş makinesi alımı için 550 YTL

yardımda bulunulmuştur.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu dönemde de personelimizin yüksek öğretimdeki çocuklarına burs sağlanmış olup, burs alamya hak kazanan 996 öğrencinin her birine aylık 100 er YTL burs verilmektedir.

Yönetim kurulumuzun girişimleriyle, derneğimiz yararına çeşitli illerde düzenlenen çaylardan toplam 89.864 YTL gelir elde edilmiştir.

Genel Kurulun bilgilerine saygıyla arz olunur.

______________________________________________________

2004-2005 FAALİYET RAPORU

1- 1015 üniversite öğrencisi mensup çocuğuna, öğrenimleri süresince ayda 100 YTL (Yüz Yeni Türk Lirası) burs bağlanmıştır.Aylık Toplam Tutar 100150 YTL (Yüz Bin Yüz Elli Yeni Türk Lirası-Yüz Milyar Yüz Elli Milyon Türk Lirası)’dır.    

2- Ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şebinkarahisar Adliyesinde hizmetli olarak çalışan Coşkun ÖNER’in ailesine 2500 YTL (İki Bin Beş Yüz Yeni Türk Lirası) yardım yapılmıştır.

3- Keçiören çocuk ıslah evinde hükümlü olup değişik okullarda okuyan 14 çocuğa kıyafet alınması için 4000 YTL (Dört Bin Yeni Türk Lirası) yardım yapılmıştır.

4- Siverek Cumhuriyet Baş Savcılığı’nda zabıt katibi iken öldürülen Fuat ARAǒın eşine 1000 YTL (Bin Yeni Türk Lirası) yardım yapılmıştır.

5- Eşinin rahatsızlığı nedeni ile zor durumda olan Hatice KARABAĞ’a 2500 YTL (İki Bin Beş Yüz Yeni Türk Lirası) yardım yapılmıştır.

6- Danıştay’da Şoför olarak çalışan Ali BİÇER’in çocuğuna 500 YTL (Beş Yüz Yeni Türk Lirası) eğitim yardımı yapılmıştır.

7- Beyoğlu Adliyesinde görevli İbrahim AKINCI’ya 1500 YTL (Bin Beş Yüz Yeni Türk Lirası) ihtiyaç yardımı yapılmıştır.

8- Bartın Kapalı Ceza Evinde görevli iken ölen infaz koruma memuru Ali KARAMAN’ın eşi Fatma KARAMAN’a 2000 YTL (İki Bin Yeni Türk Lirası) ihtiyaç yardımı yapılmıştır.

9- Kütahya ili Altıntaş ilçesi mübaşirliğinden emekli Hüseyin GÜLCܒye 1000 YTL (Bin Yeni Türk Lirası) ihtiyaç yardımı yapılmıştır.

10- Konya ili Hüyük ilçesi Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlisi Mahir ÜNLܒye 3000 YTL (Üç Bin Yeni Türk Lirası) eğitim yardımı yapılmıştır.

11- Uludağ Üniversitesi öğrencisi Şamil Kara’ya 1000 YTL (Bin Yeni Türk Lirası) eğitim yardımı yapılmıştır.

12- 23-24-25 Kasım 2004 tarihlerinde Derneğimizin katkılarıyla Bandırma Ceza Evinde kurulan Atölyenin açılışına gidilmiş, bayan mahkumlara temizlik malzemesi ve giyecek götürülmüştür.

13- Giresun Kapalı Ceza Evi Müdürlüğü’nde infaz koruma memuru iken trafik kazasında vefat eden Hamza KABATAŞ’ın eşine 3000 YTL (Üç Bin Yeni Türk Lirası) yardım yapılmıştır.

14- Manisa E Tipi Kapalı Ceza Evi’nde infaz koruma memuru Suat HASDİL’in Lösemi hastası kızı Şeniz HASDİL’in tedavisi için 10000 YTL (On Bin Yeni Türk Lirası) yardım yapılmıştır.

15- Eskişehir Özel Tip Kapalı Ceza Evi ambar memuru Halil YUSUFOĞLU’nun çocuklarına 3000 YTL (Üç Bin Yeni Türk Lirası) eğitim yardımı yapılmıştır.

16- İnfaz koruma memuru Sıddık BİNGÖL’e 2000 YTL (İki Bin Yeni Türk Lirası) sağlık yardımı yapılmıştır.

17- İnfaz koruma memuru Bülent Arslan’ın ortopedik özürlü kızına 1500 YTL (Bin Beş Yüz Yeni Türk Lirası) sağlık yardımı yapılmıştır.

18- Yargıtay’da hizmetli Ali ŞAHİN’e mağduriyetinden dolayı 1500 YTL (Bin Beş Yüz Yeni Türk Lirası) ihtiyaç yardımı yapılmıştır.

19- Mensubumuz Nefise SOLAKOĞLU’nun kızı rahatsızlanmış olduğundan 1500 YTL (Bin Beş Yüz Yeni Türk Lirası) sağlık yardımı yapılmıştır.

20- Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, Bilgisayar İşletmeni Ayşe Özlem KOZAN’a 500 YTL (Beş Yüz Yeni Türk Lirası) sağlık yardımı yapılmıştır.

21- Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza Evinde Hükümlü Burhan BAYRAM’a Açık Öğretim Fakültesi Harcı İkinci Taksiti 150 YTL (Yüz Elli Yeni Türk Lirası) eğitim yardımı yapılmıştır.

22- Vezirköprü Adliyesinde gece bekçisi olarak çalışmakta iken rahatsızlığı sonucu vefat eden Hüseyin ŞİMŞEK’in eşi Fehmiye ŞİMŞEK’e 2000 YTL (İki Bin Yeni Türk Lirası) yardım yapılmıştır.

23- Edirne Kapalı İnfaz Kurumunda açılacak atölye için; 1 adet overlok makinası:1250 YTL (Bin İki Yüz Elli Yeni Türk Lirası), 4 adet elektronik dikiş makinası:7650 (Yedi Bin Altı Yüz Elli Yeni Türk Lirası) olmak üzere toplam 8850 (Sekiz Bin Sekiz Yüz Elli Yeni Türk Lirası) ödeme yapılmıştır.

24- Ankara Adliyesinde görevli Yusuf ATMACA ve Menderes DEMİR’in özürlü çocuklarına 500’er YTL (Beş Yüz Yeni Türk Lirası) sağlık yardımı yapılmıştır.

25- Aydın E Tipi Kapalı Ceza Evi bayan mahkumlarına açılan el beceri kursunda kullanılacak malzemeler için 500 YTL (Beş Yüz Yeni Türk Lirası) ödeme yapılmıştır.

26- Ramazan dolayısıyla Ankara Adliyesi, Adalet Bakanlığı ve Yargıtay’daki ihtiyaç sahiplerine 200 adet erzak paketi hazırlanmıştır.

27- Bursa Adliyesi Bilgi İşlem Memuru Erdal KIRKAZAK’a 1000 YTL (Bin Yeni Türk Lirası) ihtiyaç yardımı yapılmıştır.

28- Kırklareli E Tipi Ceza Evinde infaz koruma memuru olarak çalışan Ahmet BALCI’ya 500 YTL (Beş Yüz Yeni Türk Lirası) sağlık yardımı yapılmıştır.

29- Afyonkarahisar Adliyesinde görev yapan veri hazırlama kontrol işletmeni Muharrem SUSUZ’un oğlu Mehmet SUSUZ’a 1000 YTL (Bin Yeni Türk Lirası) eğitim yardımı yapılmıştır.

30- Vezirköprü Ceza İnfaz Koruma Memuru Selahattin ARSLAN’a 2000 YTL (İki Bin Yeni Türk Lirası) ihtiyaç yardımı yapılmıştır.

31- Orta Cumhuriyet Savcısı Mesut ÇALIŞKAN 04.11.2005 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Eşi ve çocuğuna 5000 YTL (Beş Bin Yeni Türk Lirası) yardım yapılmasına karar verilmiştir.

32- Adıyaman Cezaevinde görevli Haydar Demir'in, Tıp fakültesi öğrencisi oğlu Yakup Demir'e 1000 YTL. eğitim yardımı yapılmıştır.

33- Paşakapısı Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Kadın hükümlü ve tutukluların rehabilite etmek amacıyla düşünülen bilgisayar kursuna alınacak 5 Adet bilgisayar alınması için 5.500 YTL , Üsküdar Başsavcılığına yardım yapılmıştır.

34- Hatay Altınözü Kapalı Cezaevi Başmemuru Seydullah Tıraş'ın vefatı dolayısıyla eşi Emine Tıraş'a 1000 Ytl yardım yapılmıştır.

35- Yozgat Şefaatli de İcra Müdürü Bülent Sağlam trafik Kazası sonucu vefat etmiş, geride kalan eş ve çocuğuna 1000 YTL yardım yapılmıştır.

36- Bakanlıkta Kalorifer görevlisi Tahsin Küçüğün kendisine 500 YTL Sağlık yardımı, kızı Ayşe Küçüğe Eğitim Yardımı aylık 100 YTL yardım yapılmıştır.

37- 18 Şubat 2006' da Hakimevinde Çay Yapılmasına 200 davetiye basılmasına, davetiyelerin 20 YTL satılmasına karar alınmıştır.           

38- Ankara Gazi Üniversitesi eğitim gören Ömer Osman Çoşkun'a 500 YTL yardım yapılmıştır.

39- Konya Açık Cezaevi Müdürü olarak görev yaparken Kalp Krizi Sonucu vefat eden Rafet Çalgıcının kızı Ayşe Çalgıcıya Öğrenim Masrafları için 500 YTL yardım yapılmıştır.

40- İskenderun Adliyesinde hizmetli olan Akın Ertürk 'e 2000 YTL yardım yapılmıştır.

41- CTE Genel Müdürlüğünsw infaz Koruma Memuru olarak görev yapan Bülent Arslan'ın Kızı Ş.Leyla Arslan özürlü olup yardıma ihtiyacı olduğundan 2000 YTL yardım yapılmıştır.

42- Ankara 7.Aile Mahkemeleri Mübaşir olarak görev yapan yapan Yusuf Atmaca'nın özürlü oğlu Erkan Atmaca için 3000 YTL yardım yapılmıştır.

NOT: Yapılan faaliyetlerin bütün hakim savcı eşlerine duyurulmasını önemle rica ederiz.